1644668089126_Etusivu%20kuva%20keskitetty-1z37m5-me.jpg


Aleksi Mäkelän elokuva kertoo jää­kiek­ko­le­gen­da Marko Jan­tuses­ta, joka menetti lähes kaiken päih­teil­le.

Marko  Jantusen roolissa uu­tuuse­lo­ku­vas­sa Lai­ta­puo­len hyökkääjä nähdään Severi  Saarinen. Muissa pää­roo­leis­sa näyt­te­le­vät Katariina Ha­vu­kai­nen, Jorma  Tommila ja Tommi Eronen. Elokuvan ovat kä­si­kir­joit­ta­neet Mikko Kouki ja  Petja Lähde.

Nykyään Marko Jantunen eli Jarna keskittyy  laaja-alaiseen päih­de­työ­hön muun muassa nuorison kes­kuu­des­sa. Hänen Läpi  helvetin -luen­noil­laan on ollut jo yli 100 000 kuulijaa. Jantunen on  ak­tii­vi­ses­ti mukana elokuvan teossa.  

Solar Filmsin elokuvan  ovat tuot­ta­neet Rimbo Salomaa, Jukka Helle ja Markus Selin ja sen  levittää Nordisk Film. Rimbo Salomaa on tuottanut useita krii­ti­koi­den ja  yleisön suo­sik­kie­lo­ku­via, kuten Postia pappi Jaa­ko­bil­le, Oma maa, viisi  Risto Räppääjä -elokuvaa sekä kult­tie­lo­ku­van Pus­si­kal­jae­lo­ku­va ja  klas­sik­ko­sar­jat Iloinen talo ja Hau­ta­leh­to – Kylmä syli. Aleksi Mäkelä,  Markus Selin ja Jukka Helle ovat tehneet yhdessä huo­mat­ta­van osan  suo­ma­lai­sis­ta me­nes­ty­se­lo­ku­vis­ta ja vai­kut­ta­neet mer­kit­tä­väs­ti  suo­ma­lai­seen elo­ku­va­tai­tee­seen ja ilmaisuun 1990-luvun lopusta lähtien  muun muassa elo­ku­vil­la Häjyt, Pahat pojat, Matti, Rööperi ja Olen  suo­ma­lai­nen. Aleksi Mäkelä tunnetaan myös lu­kui­sis­ta muista elo­ku­vis­ta  sekä tv-sarjoista, kuten Roba, Syke ja Kyl­mä­ve­ri­ses­ti sinun. Hänen  seuraava elo­ku­van­sa on Solar Re­publicin tuottama Kummeli esittää: Kontio  & Parmas, joka tulee elo­ku­va­teat­te­rei­hin vuonna 2022. Aleksi  Mäkelälle on myönnetty elo­ku­va­tai­teen val­tion­pal­kin­to vuonna 2009.

Lai­ta­puo­len  hyökkääjä kertoo jää­kiek­koi­li­ja Marko Jantusen fik­tii­vi­sen  sel­viy­ty­mis­ta­ri­nan. Elokuva alkaa Lahdesta vuonna 2015, hetkestä,  jolloin koditon Jarna on ajautunut elämänsä syvimpään ahdinkoon.  Velkojat tulevat perimään huu­me­ra­ho­ja ja Jarnalle annetaan vuo­ro­kausi  aikaa maksaa velkansa, mistä alkaa hurja pi­ri­päi­nen taistelu aikaa  vastaan. Maaninen vauhti, pelko perässä vaa­ni­vis­ta tap­pa­jis­ta,  vai­no­har­hat ja itseinho vanhoista vää­ryyk­sis­tä johtavat lopulta  lii­ken­neon­net­to­muu­teen. Jarna ei jaksa enää paeta, vauhti hidastuu ja  hän on luo­vut­ta­mai­sil­laan.

Elo­ku­va­teat­te­reis­sa 26. elokuuta!

  

1653120622183_IMG-20220520-WA0002-me.jpg

.